Information

Här hittar du all information om företaget och oftast ställde frågor om våra utbildningar. Hittar du inte svaret på din fråga kan du alltid kontakta oss.

Sjöfartsakademien är moderbolag för:

KRISRISK I VÄST

OFFSHORESUPPORTEN

HOTELL KÄRINGÖN

Om oss
Företaget

KrisRisk i Väst AB startades i slutet av 2012. Från början var inriktningen kris- och riskhantering för olika verksamheter, såväl privata företag som kommunala och statliga organisationer.

I början av 2014 startades bifirman ”Offshoresupporten i Sverige” som en del av dåvarande KrisRisk i Väst. Målsättningen var att sälja konsultativa tjänster och utbildningar till offshoreindustrin. Verksamheten fick en bra start och planer på att även etablera konsultativa tjänster och utbildning för sjöfarten tog fart.

Under våren 2015 förvärvades bolaget Sjöfartsakademien på Käringön AB och syftet med detta förvärv var att utveckla verksamheten även gentemot sjöfarten.

Idag är all verksamhet inordnat under Sjöfartsakademien på Käringön AB som organiserar alla kurser och utbildningar, men respektive dotterbolag eller bifirma genomför densamma.

Sjöfartsakademien på Käringön AB har organisationsnummer 556957-2455.

Värden och Mission

Sjöfartsakademiens värdegrund är lagd utifrån sättet vi arbetar på och hur vi uppträder mot varandra i vardagen.
Vi uppträder, i alla avseenden, korrekt och trovärdigt.

Sjöfartsakademiens mission är vårt uppdrag, vår anledning att finnas till.
Utgångspunkten för bolagets verksamhet är att uppfylla kundernas behov, önskemål och krav.

Vi utvecklar, marknadsför och producerar utbildningstjänster som ger oss möjlighet till kontinuitet i verksamheten och som främjar kundens säkerhet och konkurrenskraft.

Kvalitetssäkringen är en integrerad del av både det dagliga arbetet och utveckling på lång sikt.

Det är bolagets mål att trygga verksamhetens effektivitet, kontinuitet och funktionssäkerhet, förebygga uppkomsten av fel och därigenom få nöjda kunder och en nöjd personal.

Miljön
För oss är miljön för både människa och natur viktig och det står i fokus när vi planerar hur vi skall utveckla vår verksamhet.

Vi arbetar aktivt med att finna nya metoder för hur vi utbildar i traditionellt miljöfarliga verksamheter som t.ex. brand-släckning och rökdykning. Därför är det naturligt för oss att se framåt och försöka utveckla vårt sätt att göra detta på.

När det gäller brand-släckning och rökdykning går vi över mer och mer till att arbeta med elektroniska system och som pionjärer på området försöker vi aktivt påverka myndigheter och intresse-organisationer att acceptera dessa system som fullgoda för utbildning och övning.

Är du intresserad av att veta mer om detta är du varmt välkommen att besöka vår anläggning på Käringön som vi byggt upp med hjälp av produkter från SkySkol AB.

Kursplats Käringön
I Bohuslän, strax väster om Orust, ligger denna fantastiska ö, Käringön. Ett gammalt fiskeläge sedan 1600-talet. 30 sjömil norr om Vinga, med position 58 grader 7 minuter Nord och 11 grader 22 minuter Ost.

Käringön omnämns första gången 1601 i länsräkenskaperna då ”Olle paa Kierlingöe betalade tagan” (arrende). Vad ordet käring, vid namn på öar, egentligen betydde är mycket oklar. En uppfattning är att vissa sjömärken kallas för käringar för sitt utseendes skull, men det är svårt att bevisa då denna beteckning inte använts under lång tid och är helt okänd i Norge. Dock finns vissa antydningar mot danska språket.

Idag är ön ett samhälle med 80-talet invånare som verkar inom turism, utbildning, sjöräddning och service. Trots det låga invånarantalet finns här en väl fungerande service med affär, post och ett hotell och restaurang som har verksamhet året runt. På sommaren växer invånarantalet rejält och många turister besöker ön.

Utbildningsanläggning
Utbildningsanläggningen är under ständig utveckling och idag finns det:

  • en tempererad vattenövningsanläggning inomhus för sjösäkerhetsutbildning och helikopterevakuering
  • en hamnanläggning med livbåtsinstallation
  • en anläggning för att öva embarkering/debarkering av vindkraftverk till sjöss
  • ett flertal moderna utbildningslokaler med möjlighet att ta emot 10 – 60 elever
  • en fartygssimulator (bryggsimulator)
  • ett unikt, miljövänligt rökövningshus för helt miljövänlig rökdykning och evakueringsträning
  • en anläggning för olika typer av utbildning på hög höjd
Hotell och Vandrarhem

Vid inloppet till Käringöns hamn ligger vårt egna hotell och vandrarhem samt vår restaurang, Käringöns Brygga.

Här finns möjlighet till boende i olika prisnivåer och standarder. Våra elever kan välja att bo i delat vandrarhemsrum med självhushållning eller hotell, enkelrum med helpension.

Generella frågor
Har ni egen transport till Käringön?
Ja, till de flesta av våra fasta kurser erbjuder vi våra elever att åka med vår buss. Den avgår från Göteborg, Centralstationen, dag innan kurs – när kursen är slut går bussen tillbaka till Göteborg.

Är ni en grupp kan vi arrangera andra hämtningsplatser, t.ex. Landvetter flygplats eller City Airport.

Vårt motto är: ’Ta dig till Göteborg så ordnar vi resten!’

Kommer du med egen bil sänder vi gärna över en färdbeskrivning och i mån av plats kan ni även få låna någon av våra parkeringsplatser vid färjeläget i Tuvesvik på västra Orust.

Har ni en kursvärd som kan hjälpa mig?
Ja, vår kursvärd möter upp och tar hand om allt det praktiska med färjebiljetter och annat. Kursvärden visar dig även tillrätta på Käringön då du kommer dit och du har även fri tillgång till vår relaxavdelning med bastu och mini-gym under din vistelse hos oss.
Har ni flera kursplatser?
Ja, genom våra samarbetspartners har vi tillgång till moderna och bra utbildningsanläggningar i både Danmark och Norge, där vi kan arrangera aktiviteter på uppdrag av er.

Därutöver har vi ett utvecklat mobilt utbildningssystem som verkar över hela Norden. Vi kommer till er och genomför kurs.

Sjöfart
Vad menas med IMO 60 (50) och IMO 80?
IMO 60 och IMO 80 är en benämning på marina säkerhetsutbildningar som används av ett flertal länder, vad som ingår i dessa kurser finner du nedan.

IMO 60 (och 50) = Basic Training
STCW A-VI/1-1 Sjöräddning/sjösäkerhet
STCW A-VI/1-2 Grundläggande brandkurs
STCW A-VI/1-3 Elementary First Aid
STCW A-VI/1-4 Personlig säkerhet

IMO 80 = Advanced Safety Training
STCW A-VI/3 Advanced fire fighting
STCW A-VI/4-1 Medical First Aid
STCW A-VI/2-1 Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

Behöver jag uppdatera Medical First Aid och Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar för att förnya min behörighet?
I dagsläget behöver inte dessa två certifikat förnyas för att tjänstgöra ombord på Svenska fartyg, utan anses uppdaterade genom aktiv tjänstgöring till sjöss (påtecknas på behörigheten av Transportstyrelsen) – men är du inte aktiv sjöman kan du behöva förnya dessa – kolla med Transportstyrelsen vad som gäller för dig om du är tveksam.

Tjänstgör du på utländska fartyg kan det landets Sjöfartsadministration ha en annan syn på detta, kontrollera med Sjöfartsadministrationen i landet där du ska arbeta för vidare information om giltighet och eventuella krav på fortbildningskurser eller ring oss – vi har lite koll på vad som gäller runt om i världen.

Kan man kombinera olika repetitionskurser hos er?
Ja, vi har några standardpaket som vi valt att kalla för lilla, mellan och stora refresherveckan:

STCW stora refreshervecka, 5 dagar och innehåller:

Basic Safety, STCW Manila A-VI/1.1-1.4
Survival Craft & Resc boat, STCW Manila A-VI/2-1
Advanced Firefighting, STCW Manila A-VI/3
Medical First AID STCW Manila A-VI/4-1

STCW mellan refreshervecka, 4 dagar och innehåller:

Basic Safety, STCW Manila A-VI/1.1-1.4
Survival Craft & Resc boat, STCW Manila A-VI/2-1
Advanced Firefighting, STCW Manila A-VI/3

STCW lilla refreshervecka, 3 dagar och innehåller:

Basic Safety, STCW Manila A-VI/1.1-1.4
Advanced Firefighting, STCW Manila A-VI/3

Även om dessa paket inte passar för just dig, hör av dig så kan vi se om vi kan finna en bra kombinationslösning som passar just dina behov.

Offshore
Läkarintyg
Vi får många frågor om läkarintyg när man arbetar offshore. Nedan har vi sammanfattat det som gäller fr.o.m. 1/1-2014:

KurserDet är Fylkesmannen i Rogaland (Landshövdingen) som godkänner läkare att utföra hälsokontroller avseende offshorearbete på den norska sockeln i Nordsjön. Fylkesmannen ger ut listor med godkända läkare världen över som hade rätt att utfärda dessa intyg – listor före 1/1 2014 gäller inte längre!

Nu måste läkare som skall utfärda dessa intyg gå en särskild utbildning varefter de är godkända att utföra dessa läkarundersökningar i 3 år. När det gällder de engelska och holländska socklarna så skall läkarna vara godkända petroleumläkare enl. resp. lands oljeorganisation, Oil and Gas UK resp. NOGEPA.

Från och med 1/1-2014 gäller följande:

Skall du arbeta med offshore i Nordsjön skall du ha ett läkarintyg/medicinskt godkännande som är utfärdat av antingen:

  1. En petroleumläkare som är godkänd av Fylkesmannen i Rogaland, Norge, (har genomgått särskild utbilding), eller
  2. En petroleumläkare som är godkänd av Oil and Gas UK eller NOGEPA.
I vilka länder gäller ert certifikat Grundläggande Säkerhet Offshore?
Varje land runt Nordsjön har sin egna organisation som ackrediterar utbildare att utfärda certifikat utefter Nordsjöavtalet. I Holland – NOGEPA, i Danmark – Danish Operators, i England – OPITO och i Norge – Norsk olje og gass (tidigare OLF).

Vi är ett svenskt företag som organiserar och utbildningar inom offshorebranschen. Vi har en ändamålsenlig anläggning som uppfyller kraven för att kunna genomföra den grundläggande säkerhetskursen för Nordsjön. Vi är inte själva ackrediterade att utfärda certifikat, utan vi samarbetar med företag som är det.

När man går en kurs hos oss i Grundläggande Säkerhet så är det SAT-Training från Esbjerg som genomför utbildningen och certifierar kursdeltagarna. SAT-Training är en etablerad utbildare som är godkänd av Danish Operators – således är certifikaten godkända enligt Nordsjöavtalet och fungerar i dessa fyra länder.

Vad innebär ”Nordsjöavtalet” eller ”The Mutual Agreement” som ofta nämns avseende säkerhetskurser för Offshore?
The Mutual Agreement är ett avtal mellan Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Norge om ömsesidigt godkännande av varandras grundläggande säkerhets- och beredskapskurser samt specialicerade säkerhetskurser.
Behöver man komplettera en säkerhetskurs som tas hos er om man vill jobba i Norge?
Om man gått en kurs i ett annat land än Norge kan man behöva komplettera med en s.k. ”Additional Basic Safety and Emergency Training Course for the Norwegian Continental Shelf” som innehåller utbildning i användande av s.k. pustelunge, räddningsstrumpa och Norsk räddningsdräkt.

Detta är redan inkluderat i kursen som vi tillhandahåller – så ingen extra kurs behövs.

Är det lätt att få jobb efter kursen Grundläggande Säkerhet Offshore?
Kursen vi levererar ger kursdeltagaren det certifikat som krävs för att få flyga ut till plattformen och för att få vara ombord – men dessutom måste man ju ha en adekvat yrkesutbildning och erfarenhet också.

Exempel på yrken ombord är borrdäcksarbetare, riggare, kock, elektriker etc.

Så chansen till jobb är helt och hållet avhängt på vad du har för relevant yrkesutbildning och erfarenheter.

Finns det några garantier för att man får jobb om man går Grundläggande Säkerhet Offshore?
Nej, det finns inga garantier för det.

Den grundläggande säkerhetskursen är något som alla måste ha som arbetar på plattform – därutöver är det individens yrkeskunskaper och yrkeserfarenheter som avgör om man får jobb eller inte.

Finns det någon internationell standard för offshoreutbildningar?
Nej det finns det inte.

Inom Nordsjöregionen har de fyra Nordsjöländerna en överenskommelse om att acceptera varandras certifikat när det gäller säkerhetsutbildning, men skall du arbeta utanför Nordsjön måste du kolla upp med aktuell operatör vad som gäller.

Vindkraft
Vad innebär att kursen följer GWO standard?
Global Wind Organisation (GWO) har utvecklat standarden ”Basic Safety Training” för utbildning inom vindkraftindustrin. Standarden skall uppfylla behovet av grundläggande säkerhetsutbildning och att alla har samma baskunskap.

GWO är en sammanslutning av ägare och tillverkare inom branschen. Medlemmarna i GWO kräver att utbildningen görs av en certifierad utbildningsleverantör. Hos oss är det Vertical Pro som är ackrediterad utbildare och vi har en anläggning som är godkänd för utbildningens genomförande.

Vilka är de olika GWO-modulerna?
GWO ”Basic Safety Training” omfattar 5 moduler,
• First Aid
• Manual Handling
• Fire Awareness
• Working at heights
• Sea Survival
Hur länge gäller ett GWO-certifikat?
Ett GWO-certifikat gäller i 2 år.

följ oss

Öviken 173

474 74 Käringön

+46 (0) 702 814 555

info@sjofartsakademien.se
SiteLock