BTM - Bridge Team Management

i enlighet med IMO 1:22 samt inkl. BRM/MRM, Maritime Resource Management.

Utbildningen vänder sig till ombordanställd personal med bryggtjänstgörande uppgifter med syfte att ge ökade möjligheter att använda de kunskaper, erfarenhet och resurser som finns ombord för att uppnå och utveckla rederiets säkerhetsmål. Vidare fokuserar utbildningen på procedurerna kring bryggtjänstgöring och hur man hanterar fartyg under olika förhållanden.

En nyhet är att vi har utvecklat vårt utbildningskoncept ganska rejält – detta efter inkomna synpunkter och erfarenheter som vi dragit av tidigare genomförda kurser. Fokus kommer mer att relatera till aktuella händelser och de senaste rönen om människan och det mänskliga beteendet. Tack alla som bidragit till vår utveckling – hoppas ni blir nöjda med detta!

Kursen leder fram till två utbildningsbevis:

  • Bridge Team Management i enlighet med IMO Model course 1:22, STCW Table A-VIII/2 and Table B-VIII/2, samt
  • Maritime Resource Management Training Certificate, STCW Table A-II/1, Table A-II/2, Table A-III/1, Table A-III/2.

Kursen genomförs på Donsö och i anslutning till kursbokningen kan du även boka boende och måltider på Isbolaget.

 

MER INFORMATION

Vi är här för att hjälpa

Om du har ytterligare frågor, eller behöver hjälp, är du välkommen att kolla vår informationsida där vi har samlat en massa svar på vanliga frågor.

Om svaret på din fråga inte finns där, kan du ringa oss istället på 0702-814 555 mellan kl. 09-15 på vardagar.

DIREKT BOKNING

BOKA DIN KURS NU

Om detta är rätt kurs, kan du boka kursen direkt.
Du hittar alla kurs-datum i bokningsformuläret.

p

FAKTA

Pris:

20.000 SEK exkl. moms / 25.000 SEK inkl. moms.

Kursplats:

Donsö Maritime Training Centre 

Kurslängd:

44 timmar varav 1 dag är självstudier.

Målgrupp:

För ombordanställd befälspersonal.

Förkunskap/Krav:

Inga.

Genomförande:

Denna kurs genomförs i enlighet med IMO Modelcourse 1:22 samt MRM (Maritime Resource Management) och BRM (Bridge Resource Management), under 4 dagar med kvällspass samt självstudier.

All kurslitteratur är på engelska, utbildningsspråket är svenska vid våra regelbundna kurser men vid kundanpassade utbildningar kan vi även erbjuda utbildningarna på engelska. 

R

Examen/Prov:

För godkänt resultat skall eleven ha deltagit i samtliga lektionspass samt genomfört samtliga praktiska moment med godkänt resultat.

i

Kursens omfattning:

Kursen är en omfattande utbildning som innehåller såväl teori som praktiska övningar i vår bryggsimulator.

Utbildningscertifikat:

Eleven erhåller efter godkänd utbildning två utbildningsbevis:
– Bridge Team Management i enlighet med IMO Model course 1:22, STCW Table A-VIII/2 and Table B-VIII/2, samt
– Maritime Resource Management Training Certificate, STCW Table A-II/1, Table A-II/2, Table A-III/1, Table A-III/2.
– samt certifikat för eventuella tillval.

Certifikatets giltighet:

Kolla med ditt rederi vad som gäller.

Avbokning:

Som privatperson har du full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du beställt och betalt kursen/utbildningen under förutsättning att kursen/utbildningen ej påbörjats.

Intill senast 14 dagar före kursstart kan du omboka kurs till ett senare tillfälle inom ett år från första bokningstillfället.

följ oss

Öviken 173

474 74 Käringön

+46 (0) 702 814 555

info@sjofartsakademien.se
SiteLock