ERM – Engineroom Resource Management

ERM – Engineroom Resource Management

ERM – Engineroom Resource ManagementERM – Engine-Room Resource Management Utbildningen vänder sig främst till ombordanställd maskinteknisk personal i ledande befattningar men även till personal i landorganisationer med syfte att ge personalen möjligheter att...
EST – Engine-Room Simulator Training

EST – Engine-Room Simulator Training

EST - Engineroom Simulator TrainingEST – Engine-Room Simulator Training Utbildningen vänder sig främst till ombordanställd maskinteknisk personal i ledande befattningar men även till personal i landorganisationer med syfte att ge personalen möjligheter att...
BRM – Bridge Resource Management

BRM – Bridge Resource Management

BRM - Bridge Resource ManagementBRM – Bridge Resource Management Utbildningen vänder sig till såväl ombord anställd personal som landorganisationer med syfte att ge personalen möjligheter att använda de kunskaper, erfarenhet och resurser som finns ombord för att...
BRM – Bridge Resource Management

BTM – Bridge Team Management med BRM/MRM

BTM - Bridge Team Managementi enlighet med IMO 1:22 samt inkl. BRM/MRM, Maritime Resource Management. Utbildningen vänder sig till ombordanställd personal med bryggtjänstgörande uppgifter med syfte att ge ökade möjligheter att använda de kunskaper, erfarenhet och...
Grundläggande Säkerhet Sjöfart STCW Basic Safety

Grundläggande Säkerhet Sjöfart STCW Basic Safety

Grundläggande SäkerhetSTCW Basic Safety  Kursen leder fram till utbildningsbevis enligt STCW Manila A-VI/1.1-1.4 samt Transportstyrelsens senaste förordning. Med detta utbildningsbevis kan du söka och få ut ett certifikat från transportstyrelsen som är giltigt i hela...